Home      Privacybeleid

Privacybeleid

Dakgotenopmaat.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Dakgotenopmaat.nl
Hoevelakenseweg 208
3784 WL Terschuur
info@dakgotenopmaat.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Dakgotenopmaat.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dakgotenopmaat.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Dakgotenopmaat.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dakgotenopmaat.nl) tussen zit.

Dakgotenopmaat.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen

– Outlook voor de verwerking van emailverkeer.

– Website: Onze eigen website om u te informeren en afspraken te ontvangen.

– WhatsApp voor het behouden van contact

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Dakgotenopmaat.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Hierbij wordt in ieder geval rekening gehouden met de van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn, de redelijke verwachting dat persoonsgegevens nog gebruikt worden voor het doel waarvoor deze zijn verkregen en met de gerechtvaardigde belangen van Dakgotenopmaat.nl.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dakgotenopmaat.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dakgotenopmaat.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met ons of via info@dakgotenopmaat.nl

Scroll naar boven